Tartalom

Narancs XXIII. évf. 12. szám(2011.03.24. (2011-03-24)

Egotrip

Maga itt a tánctanár?

Egotrip

Teljesítmény

A katonaság utolsó hónapja a közeli leszerelés boldog eufóriájában telt. Az egyetemista századot kivezényelték egy kis mezei munkára: bálákat kellett behordanunk. Hárman-négyen adogatták fel a szekérre a kombájnok által szétszórt bálákat, a szekéren meg egy ember elrendezgette őket. Én a szekérre kerültem, volt is némi rossz érzésem, hogy lám, még itt is sumákolok - ez a szó mára szinte kihalt, de akkoriban a katonaságnál minden férfi jól megtanulta, miképpen lehet a munka könnyebbik végét megfogni, és lehetőleg azt is valamiféle látszattevékenységgel helyettesíteni. Nekem nem kellett vasvillával a fejem fölé emelgetni a bálákat, csak kényelmesen pakolásztam őket a szekéren, még élveztem is, mennyire különböznek egymástól, holott egy gép gyártotta mindegyiket. Igyekeztem csinosan, helytakarékosan elrendezni őket a szekéren. Főképpen a saját szórakoztatásomra - amúgy szemmel láthatólag senkit sem érdekelt, hogyan helyezkednek el a bálák a szekéren. Egy leendő matematikus így sumákol.

Öt és feles

Egotrip

A temető alapzaja

Az Óbudán ledobott angyal először azt látja meg, hogy bezárt a Cserepes. Még nem dózerolták el, de már a kopott zöld székek, asztalok sincsenek kint. Jobb bele nem gondolni, mi lehet bent. Ez tényleg a világ vége, gondolja, helytelenül és szabálytalanul, mert az angyalok nem gondolkodhatnak. De azért gondolja tovább. Ezek meg se érdemlik, hogy... Itt befejezi, mert már bent van a temetőben, és bele is fáradt kicsit. Benyit a portáshoz, nem kopog, nem köszön. A portás kistévét néz, és vacsorát főz, kisrezsón, lecsót, szezonja van. És kisüstit iszik. Mennyire tudtam, hogy így lesz! És mennyire utálom a lecsót! A kisüstit szeretem, ez jó erős lehet, a rettenetes szagából ítélve... Ez nem gondolkodás, teszi hozzá gyorsan, ténymegállapítás. De a mentegetőzés gondolkodás, hallja az agyában. Ez legalább nem az ő gondolata.

Publicisztika

Jovánovics Eszter

Publicisztika

Szemben a törvény szellemével

Gyűlölet-bűncselekmények és a törvény előtti egyenlőtlenség

Borsod és Heves megyében a rendőrség nagyon odafigyel arra, hogy a romatelepek környékén mindig legyen járőr, aki megbírságolja a cigányokat, ha kopott a bicikligumijuk, hiányzik a kerékpárjukról a prizma, nincs jól bekötve valamelyik fék. Ezeket a jogállamot és a társadalmi békét súlyosan veszélyeztető szabálysértéseket hála Istennek, nagy arányban deríti fel rendőrségünk, és az elkövetők elnyerik méltó büntetésüket.

Publicisztika

Önerőből - Demokrácia és egyházi struktúra

A katolikus egyház a felvilágosodás és a francia forradalom korszakától kezdve a II. vatikáni zsinatig (1962) mentalitás- és intézménytörténetének legrögösebb útszakaszát járta be. Szekuláris uralmának zsugorodását a modernitással és a demokráciával folytatott küzdelemben sokáig vereségként, fokozatos pozícióvesztésként fogta fel. Az I. vatikáni zsinaton a pápa csalatkozhatatlanságának dogmájával próbálta megerősíteni kettős hatalmának maradék felét, "lelki hatalmát" hívei fölött. A 20. század elejétől (már a modernség biztosította létfeltétek között és a modern médiumok segítségével) antimodernista harcot vívott a szocializmus és a liberalizmus ellen, de épp így a teológiai "modernizmus" ellen is. Restaurációs elképzeléseit lassacskán felváltotta az a reálpolitikai stratégia, amelyet az európai konzervatív pártokkal együttműködve igyekezett megvalósítani. Társadalomképét a két világháború között a korporatista államban vélte megtestesülni; Mussoliniben, Franco tábornokban, Salazarban partnerre talált, Hitler Németországában kisebb veszélyt látott, mint a kommunizmusban és a szabadelvűségben. Főként laikus reformerőinek törekvése nyomán azonban a II. világháború után nemcsak szemlélője volt az európai demokrácia felépítésének, hanem tevékeny résztvevője is. A II. vatikáni zsinaton amellett foglalt állást, hogy a lelkiismereti és vallásszabadság az emberi személy méltóságában gyökerezik: nem csupán az egyház által hirdetett igazság felismerésére való, hanem önérték. Amikor pedig 2002-ben II. János Pál hozzászólt az európai alkotmány tervezetéhez, mindössze azt kérte, hogy az alkotmány a kereszténység által is közvetített értékekként ismerje el a személy méltóságát, a lelkiismereti és szólásszabadságot, a szolidaritást és a többi alapjogot. Amikor tehát keresztény értékekről esik szó, akkor ezeken - tágabb európai kontextusban - a katolikus nyelvhasználat is elsősorban a demokrácia értékeit érti. Az egyházi tanítás sajátosabb elemeit, a család és a megfogant élet védelmét, a közjót és a vallásszabadságot ezek környezetében helyezi el. A 20. század végére a katolicizmus megkésve ugyan, de sok mindent befogadott diskurzusába abból, ami ellen nemrég még hadakozott.

Publicisztika

Gyűlölet és rettegés

Úgy lett, ahogy gondoltuk. Lázár János tartott vasárnap egy sajtótájékoztatót, ahol elmondta, hogy közlendőjét brutálisan kiforgatták, ő nem is akkor mondta, nem is azt mondta, hogy aki szegény, az meg is érdemli, vagy azt, hogy aki szegény, az maradjon is az, jaj, dehogy is. ' a megélhetési politikusokról beszélt, hogy akinek nincsen pénze, ne menjen politikusnak, de az őt ért súlyos inszinuáció ellenére is bocsánatot kér azoktól, akiket netán megbántottak szövegkörnyezetükből csalfán kiragadott szavai. Jó, hogy épp azt nem mondta, hogy neki vannak szegény barátai is.

Publicisztika

Lassan beérik a Nemzeti Együttműködés Rendszere

Bemegy Schiffer és csapata (LMP) az ülésterembe, leülnek, gyér taps a kormánypártok padsoraiból, bemegy Mesterházy és bandája (MSZP), erős fütty ugyanonnan, leülnek. Megkezdődik a Fidesz alkotmánytervezetének vitája. Miután pár fideszes lelkes szavakkal méltatja a dokumentumot, jelentkezik Schiffer. Õ a vezérszónok. Hosszú percekig ecseteli a kommunizmus a.k.a. Gyurcsány Ferenc bűneit, majd elismeri, hogy az alkotmánytervezet "alapvetően rendben van". "Mert nem csak arról van szó, tisztelt képviselőtársaim, hogy az országnak új alkotmányra van szüksége - ezt mint felelős ellenzéki párt, mi sem vitathatjuk. És nem is csak arról, hogy a kétharmados többségnek megkérdőjelezhetetlen a felhatalmazása az új alaptörvény megalkotására. De elismerés illeti a kormánypártokat azért, mert alapos, körültekintő munkát végeztek. Az új Alkotmány nemcsak az ezeréves nemzet egységét teremti meg, de feltámadásának legszilárdabb alapjait is. Méltó lesz nevére: a Húsvéti Alkotmány elnevezésre." Ezután viszont a bírálat szavai következnek: az ökopárt elnöke arra kéri az alkotmányozó többséget, hogy lehetőség szerint "zöldítse be" az alkotmányt, azaz foglalják normaszövegbe a környezet és a jövő generációk, meg az egészséges élethez való jog erőteljesebb védelmét, ebben az LMP kész segítséget nyújtani a kodifikátornak. (Nem mintha rászorulna, de több szem talán többet lát - teszi hozzá a kormánypárt tagjaiban egyöntetű rokonszenvet kiváltó szerénységgel Schiffer.) "Szakértőink már dolgoznak is a halvány önbeásó sáska (Acrotylus longipe), valamint a butabogár (Pentodon idiota) élőhelyeinek védettségére vonatkozó módosító indítványunkon." Megköszöni a figyelmet. Leül.

Olvasói levelek

Olvasói levelek

"Olvasói levelek"

"A többség talál majd magának lakást" Magyar Narancs, 2011. március 3. Tisztelt Szerkesztőség! Régóta vártam már egy ehhez hasonló cikkre.

Belpol

A gyógyszertámogatások csökkentése

Belpol

Zsákutcában

A kormány körülbelül 100 milliárd forinttal csökkentené a gyógyszerek ártámogatására fordított költségvetési hozzájárulást. A tervek szerint persze nem a betegeket sanyargatnák, hanem a más szektorokban bevált módszert követve a teljes összeget a gyógyszergyártóktól vennék el. Kicsi a valószínűsége, hogy ezúttal menni fog.

Belpol

"Játék a tűzzel" - Molnár Péter szólásszabadság-jogász

Az első parlamenti ciklusban a Fidesz, 1994-től 1998-ig az SZDSZ médiapolitikusa volt. Részt vett az 1996-os médiatörvény kidolgozásában. Az egyik bírálója volt a televíziós szabályozást az internet egy részére kiterjesztő uniós irányelvnek. 1994-től hazai és amerikai egyetemeken tanít szólásszabadságjogot, 2004-től a CEU Médiakutató Központ egyik alapító munkatársa. Az új médiatörvényről és az uniós szabályozás problémáiról kérdeztük.

Külpol

Külpol

Líbia lázad 4. - A Zöld könyv utolsó fejezete

A Közel-Keleten ki kárörvendve, ki megrendülten emlékezik Moammer Kadhafi líbiai vezető Szaddám Huszein bukásakor elhíresült kijelentésére, amelyben arra figyelmeztette az arab országok diktátorait, hogy Irak csúfos véget ért ura után ők következnek. Most az ő sorsa is beteljesedni látszik.

Zene

Zene

Koncert - Tökéletes helyettes - A Kyuss Lives! Budapesten

Valahol sejthető volt - bár igazán komolyan senki nem reménykedett benne -, hogy a kilencvenes évek közepén feloszlott Kyuss még ebben az életben újra színpadra fog lépni. A kaliforniai Palm Desertből indult zenekar már létezésének ideje alatt maga volt a legenda: hihetetlen történetek szóltak arról, hogy a sivatag közepén adtak koncerteket a néhány száz fős haveri körüknek - mellesleg ezekből az úgynevezett generátorpartikból indult az ottani stoner rock színtér nagy része -, és a lemezeik is egyből megkerülhetetlennek tűntek.

Zene

Opera - Föl, vissza, körbe - Fekete Gyula: Excelsior!

"Egy magyarral több lett a porondon" - énekli a virtuóz pályafutására visszatekintő középkorú Liszt Ferenc Fekete Gyula bicentenáriumi művében, s az egyszerre büszke, elégületlen és ironikus kitételt akár a "félkomoly opera" ősbemutatójának recenzense is elismételheti. Mert hisz' az okvetlenül üdvözlést és elismerést érdemel, hogy újabb játszható alkotással gazdagodott a magyar operairodalom, míg ellenben a mű és a színrevitel elegyes összhatása némi csalódást éppúgy ébreszthetett a közönségben, mint enyhébb vagy épp erőteljesebb iróniát. Az új opera ugyanis részint szándékoltan, ám részint alighanem akaratlanul olyan, egymással ellentétes benyomásokat keltett, amelyeket nem könnyű egyetlen értelmező/értékelő jelző köré gruppírozni.

Zene

folyóirat - Múlt-Kor, 2011 tavasz

Nem volt szép dolog Asbóth János egykori honvéd tábornoktól, hogy a bécsi titkosrendőrség besúgójaként felnyomta az Almásy-Nedeczky-összeesküvést, melynek vezetőit várfogsággal sújtották, mint ahogy az 1848. március 15-én még a Nemzeti dalt szavaló Egressy Gábortól is zokon vehetjük, hogy az emigráns Kossuth környezetében besúgóként tevékenykedett.

Zene

Kiállítás - Elgörbült terek - Valami változás - Új szerzemények 2009-2011

A LuMú második emeletén a látogatót egy bakelitlemezből kivágott betűkből összeálló szöveg fogadja: Communism Never Happened. Ciprian Muresüan nemrégiben a Trafóban is kiállított munkája mintegy előre jelzi a múzeum gyűjteménygyarapítási megfontolásait. Az utóbbi két évben beszerzett (megvásárolt vagy felajánlott) műtárgyak ezek szerint a posztkommunista régió (nagyrészt Magyarországon már bemutatott) művészetére fókuszálnak, ezen belül is a posztkonceptualista tendenciákra, illetve - mint a tárlat megtekintése során kiderül - a konceptualista előzményekre, a hetvenes évek neoavantgárd művészetére. S bár érezhető az igény, hogy a LuMú egyfajta regionális művészeti központként (gyűjteményként) határozza meg magát, a mostani anyag nagy részét mégis magyar művészek jegyzik.

Zene

film - A FÖLD INVÁZIÓJA - CSATA: LOS ANGELES

Még egyetlen földönkívüli sem lépett senki emberfia tyúkszemére, ám máris nagy bajban az emberiség. Mert ha az amerikai tengerészgyalogosoknál úgy mennek a dolgok békeidőben, ahogy azt a film mutatja, az csakis azt jelentheti, hogy az amerikai tengerészgyalogosokat mind Hollywoodban képzik, annak a Michael Baynek a keze alatt, akinél a legegyszerűbb civil mozdulat is úgy fest, mintha attól nemzetek sorsa függne.

Zene

lemez - Stateless: Matilda

A leedsi Stateless négy évvel ezelőtt remekül összerakott, revelatív lemezzel mutatkozott be - azóta a Ninja Tune-hoz szerződtek, faképnél hagyta őket a zenekészítésben központi szerepet játszó Rod Buchanan-Dunlop, s felléptek mindenhol, csak nálunk nem. Az énekes-gitáros Chris James főszereplésével elkészült új lemezanyag hallatán nyilvánvaló: ezúttal nagyobbat akartak markolni, s még a korábbi dolgaiknál is változatosabb, izgalmasabb programot összerakni.

Zene

Film - Aquila non captat muscas - Kevin Macdonald: A sas

Nagy a sürgés-forgás a talált tárgyak osztályán, de mondhatnánk úgy is, hogy a Sasadi úton; helycsere készülődik ugyanis a dobogó első fokán. A mozikban keresgélt elveszett ereklyék listáján a Szent Grál eddig elvitathatatlan helyére tör a Római Birodalom Britanniában nyom nélkül elbitangolt kilencedik légiójának díszállata, egy hosszú rúdra erősített, színarany sas, a Szent Sas. Csak az utóbbi pár évben három expedíció indult el hosszú, kanyargós útjára (ebből kettő konkrétan - és természetesen is - Magyarországról), hogy megkeresse, s mindegyik inkább több, mint kevesebb sikerrel járt - ez aztán a tuti elveszett darab! Még jobban is próbára tehetné már valaki, hátha akkor is utánadobnák, ha nem keresné. Mondjuk a Grálra sem lehetett e téren sok panasz, Tom Hanks például a Louvre üvegpiramisának álcázva talált rá, és Harrison Fordnak is előkerült valahonnan.

Zene

DVD - Ezüst a Marlowe-szakágban - Hal Ashby: 8 millió halál

Anno elkerülte a mozikat, de aztán - Egy lépés a halál címmel - megfutotta a maga szűk köreit a honi televíziózásban, különös tekintettel a szakirányú (és különösen az alacsony rendfokozatú) kábelcsatornákra. Noha az 1986-os film - az érdemdús maestro utolsó mozimunkája - már nyilván nem hat revelációként, s a kezdetekben sem hordozott különösebb küldetést, de mégis: mindenképp bűnösen alulértékelt dolgozatot sodort elénk a vakszerencse.

Zene

könyv - JOHN HART: ELVESZETT REMÉNY

A kortárs amerikai bűnügyi regény, de talán érzékletesebb, ha thrillert mondunk, távolról sem gátlásos voltáról ismerszik meg, inkább az ellenkezőjéről: ha nem tartanának be bizonyos műfaji szabályokat, nyugodtan horrornak is hívhatnánk reprezentánsai többségét. S van még egy feltűnő közös vonása az újmódi iránynak: a gyerekek fokozott veszélynek vannak kitéve benne, nem ritkán a kárukra követnek el súlyosabbnál súlyosabb disznóságokat - másik gyerekek, de mégis inkább a felnőttek.

Zene

Dokumentumfilm - Képpel a falnak - Rory Kennedy: A kerítés

Felteszem a kezem: nem vállalom az USA és Mexikó vagy kétezer mérföldes határszakaszának védelmét, azt sem tudom eldönteni, kell-e védeni, és ha igen, hogyan. Rory Kennedy dokumentumfilmjének tárgyáról - a 700 mérföld hosszan megépített falról - sem merek határozottan állást foglalni. Maradok a filmnél.

Zene

lemez - Noah & The Whale: Last Night On Earth

A londoni Noah & The Whale második, 2009-es albumának (The First Days Of Spring) ott a helye minden idők legjobb szakítós lemezeinek élmezőnyében, ráadásul sok más, hasonló témájú művel ellentétben ők nemcsak nyavalyogtak, hanem már a kiutat is próbálták meglátni. Konkrétan Charlie Fink frontemberről volt szó, aki Laura Marling énekesnővel való szakítását tárta akkor a világ elé.

Zene

könyv - Isaac Bashevis Singer: A Sátán Gorajban

A Moszkát család című, a varsói zsidóság közel negyven évét felölelő családregénye után 1955-ben jelent meg Singer harmadik kötete, A Sátán Gorajban. 1648 - a Bogdan Hmelnyickij vezette kozákfelkelés ideje - pusztító év volt a lengyelországi kis zsidó település, Goraj számára is.

Zene

film - PAPÍRHOLD

Emlékeznek a pszichiáter pszichiáterére, dr. Elliot Kupferbergre a Maffiózókból? Peter Bogdanovich, a híres rendező (író, dokumentumfilmes, akasztott ember) játszotta, aki 2004-ben rendezett is egy epizódot a híres sorozatból.

Zene

lemez - ADELE: 21

A popzenei trendek megbízhatóan sebes mozgását észben tartva felettébb logikusnak tűnt, hogy 2011 lesz az év, amikor a brit neo soul hullám most már aztán végképp kifullad, de Adele Adkins január végén megjelent lemeze magabiztosan keresztülhúzta keserű számításunkat: a fiatal énekesnő (a lemezcím ezúttal is, mint a bemutatkozó 19 esetében az aktuális életkort jelzi) második dobása nemcsak a zsáner egyik legerősebb darabja lett, hanem az eladási listákon is szépen tarol. A dalait ezúttal nagyjából Amy Winehouse dögös és felvillanyozó soul-popja és Fiona Apple mélyen érzéki zongorás borongásai közé belövő énekesnő whiskyszerűen füstfogta, a lehető legmagabiztosabban uralt altja önmagában kész csoda, de Adele szerencsére a dalformálásra is éppúgy odafigyel, mint a virtuóz hangképzésre.

Trafik

Trafik

chili&vanília - Müzli, de jó

Egy utópisztikus világban hétköznap reggelente felébrednénk, majd nyitott ablaknál végzett frissítő tornagyakorlatot követően, szépen terített asztalnál átlapoznánk a napilapokat, és elfogyasztanánk mindennapi reggelinket: friss, vitaminban gazdag narancslevet, teljes kiőrlésű pirítóst egész kevés hideg vajjal, egy lágytojást pohárban. Esetleg egy szelet friss ananászt.

Trafik

mi a kotta? - Le petit Litz

"Az operaszövegkönyv elkészítésénél egyetlen szándék vezérelt bennünket: olyan jeleneteket igyekeztünk kínálni a ragyogó ifjú muzsikusnak, kinek talentumából született e partitúra, hogy sokoldalú tehetségét a legkülönfélébb oldalakról bemutathassa. Ezért írtuk a féltékenységi jelenet után a gondtalan békét árasztó képet; a boldogság dallamait és a szerelem himnuszát a legmélyebb fájdalom kifejezése követi.

Trafik

rés a présen - "Megyünk vissza Japánba" - Cseke Eszter riporter, dokumentumfilmes<

rés a présen: Mit, illetve kit takar az On the Spot név? Cseke Eszter: Egy hibridet, mert nem tévéműsor, de nem is tisztán dokumentumfilm-sorozat, valahol a kettő között próbál lavírozni most már második éve a Spektrumon, a blogon, webvideókban és különböző újságokban, ahova írunk. Gázától az északi sarkkörig, egy etióp törzstől az ENSZ-főtitkárig S.

Trafik

tévésmaci - A legjobb jegesmedve

Amikor Sztupa és Troché a 66-os úton zúzták, Troché már Albuquerque óta egyfolytában azon nyöszörgött, hogy mennyire éhes. Elhagyták Gallupot, az egész Új-Mexikót, Holbrookot, már mélyen benn jártak Arizonában, kezdett lemenni a nap, amikor (valamivel Winslow után) Sztupa végre hajlandó volt félrehúzódni a Hájas Mo ebédlőjénél.

Trafik

étel, hordó - BOCK BISZTRÓ

Az elmúlt húsz évre nem aranykorként emlékeznek azok a nagykörúti maszekok, akik a rendszerváltás előtt például butiktulajdonosként lehettek az élet császárai. Ma már minden bizonnyal úgy vélik, hogy ami valaha pazar bulvárként tündökölt, ma már satnya villamospálya.

Trafik

rés a présen - Nem hív a disznó - Max Raabe énekes

rés a présen: Képzett operaénekesként miért kezdett a húszas évek slágereivel foglalkozni? Max Raabe: Általános iskolás koromban találtam meg a szüleim egyik ősrégi hanglemezét, amely az Ich bin verrückt nach Hilde címet viselte. Nagyon megérintett a dalocska, hiszen egyfajta melankóliát is árasztott a lendületes foxtrott.

Trafik

kulthírek

WOODY ALLEN RÓMÁJA A londoni Match Point, a Vicky Cristina Barcelona és a most májusban, Cannes-ban bemutatandó Midnight in Paris után Róma lesz Woody Allen európai nagyvárosokra kitalált produkcióinak következő darabja: a Repubblicában megjelent interjúja szerint nyáron forgatja majd, de a sztoriról és a főszereplőkről egyelőre nem akart semmit elárulni. RÁLőTTEK WYCLEF JEANRA Egy golyó a kezén megsebesítette Wyclef Jeant, amikor Haiti fővárosában a kocsiból kiszállva telefonálni kezdett. Nem tudni, célzott lövés volt-e vagy sem, de tény, hogy a haiti születésű, de Amerikában élő rapsztár ottani kollégája, Michel "Sweet Micky" Martelly mellett korteskedett az elnökválasztási kampányban. GYÁSZ 76 éves korában autóbalesetben elhunyt Owsley "Bear" Stanley: neve kevéssé ismert, de az 1960-as években, a San Franciscó-i hippikultúra virágkora idején fontos szerepet játszott: a Grateful Dead hangmérnökeként kidolgozta annak a technikáját, hogy a zenészek a színpadon hallják is, amit játszanak.

Film

Film

"Magamhoz ölelem a múltam" - John Garcia - Kyuss Lives!

A kábultan lüktető, fülledt sivatagi gitárzenéjével iskolát teremtő kaliforniai Kyuss 1995-ben, kevéssel a negyedik lemezének megjelenése után oszlott fel. Tizenhat év kellett hozzá, hogy a klasszikus felállás háromnegyede ismét együtt játsszon: a Kyuss Lives! néven turnézó zenekar vasárnap lépett fel a Petőfi Csarnokban - a koncert előtt John Garcia énekes válaszolt a Narancsnak.

Színház

Színház

Kék doboz

Vlagyimir Presznyakov-Oleg Presznyakov: Cserenadrág

Régóta nem jutottam el egy jóféle TÁP-estére, pedig valahányszor megkapom a felszólító sms-t ("ne gyere, rossz lesz és hosszú!"), vágyakozás támad bennem egy garantáltan kellemes este és e sajátos műfaj iránt: színház a színházról, játék a játékról, gyerünk, toljuk, ami a csövön kifér, meg még ami nem fér ki, azt is.

Könyv

Könyv

Véletlenek senkiföldjén

Vladimir Nabokov: Másenyka

A 19. századi orosz irodalom egyik talányos mellékkörülménye, hogy jelentős alkotásai nyugat-európai tájon, fényes kisvárosok fénytelen szállodáiban, lármás játékkaszinókban töltött éjszakák másnap délelőttjein, ideiglenes tartózkodás évszakaiban fogannak (gondoljunk a Holt lelkekre, Turgenyev vagy Dosztojevszkij számos művére).

Könyv

"Kitörölhetetlen szomorúság" - Alessandro Baricco író

Alessandro Baricco a legnépszerűbb kortárs olasz írók egyike: a Selyem, a Tengeróceán vagy a Novecento (illetve az utóbbiból készült film, Az óceánjáró zongorista legendája) sokak kedvencévé tette a Narancs kérdéseire e-mailben válaszoló 53 éves szerzőt.

Tudomány

Tudomány

Kiállítás - A koponyája körül - A sebesült Görgei

A központi terem kellős közepén láthatjuk a kiállítás tárgyát: Görgei sebesült koponyáját. Nem a maga valójában persze, hanem mellszoborként, márványból faragva Kisfaludi Stróbl Zsigmond által. Mi a kopasz fejtetőn jól látható deformációt bámuljuk, ő pedig eközben egy, a falra hatalmasra kinagyított csatajelenetet figyel dacos tekintettel, önnön hősies hadvezérletét a komáromi vár védelmében, konkrétan "az ószőnyi lovasrohamot", Than Mór odébb eredeti, kisméretű mivoltában is látható akvarelljének kinagyított részletét. Ez volt az az ütközet, amelyet követően ezt jegyezte föl dr. Kereszty Béla tábori főorvos: "Megvizsgálván a sebet, azt a koponya tetején 12-15 cm hosszú, czikczak alakú, tehát tompa eszköz, talán gránát (darab) által ejtett sebnek találtam..." Maga az érintett pedig így emlékezett utólag: "Egyszerre erős ütést kaptam, és éreztem, hogy meg vagyok sebesülve. Ettől fogva a kalapomat kellett használnom, hogy jobb kötés híján a fejemre szorítsam. (...) Azalatt, amíg sebemet kötözgették, az ütközet alakulását éppen a legdöntőbb pillanatban nem kísérhettem szemmel; aztán a megfutamodás pontos okát sem tudtam, és végül testi erőmből végképp kifogyva felhagytam a futás megállítását célzó erőfeszítésemmel."

Tudomány

cyberhírek

Korrupció Az IBM beleegyezett tízmillió dollár büntetés kifizetésébe, és ezzel lezárják azt az eljárást, amelyet a hatóságok sorozatos kínai és dél-koreai vesztegetési ügyek miatt indítottak a cég ellen. Az amerikai tőzsdefelügyelet szerint Kínában megvesztegetési alapot is elkülönített a patinás vállalat. Előmenetel A Business Insiderértesülései szerinta Google-t tíz évig vezető, idén leváltott Eric Schmidt lehet az USA következő kereskedelmi minisztere.

Tranzit

Tranzit

Állomásról állomásra XXXV. Halló, szellem! - Angyalföld

"Tudom, a Nap az másutt szebben ragyog, / Sok itt a füst, a korom és a köd, / De itthon mégis Angyalföldön vagyok, / A Váci út és Lehel út között." Az örökzöldnek ma már nyomát is alig látni, a csörömpölő villamosok és a büdös gyárkémények városrésze az elmúlt húsz évben egyszerűen jellegtelenné vált. Nem mintha ezt az itt élők, pláne az ingatlanügynökök annyira bánnák, de ha végighajtunk a sztrádává változtatott Váci úton, vagy ha csámborogni kezdünk azokban az egykor veszélyesnek mondott utcákban, ahol a szanálásra érett házakra az új építésűek vetnek árnyékot, hamar beláthatjuk: ha valami elveszett az "örök Angyalföldből", az éppen a stílus. Az egykori ipari övezet jelenleg a megsemmisülés, az elhanyagoltság és az újjáépítés között őrlődik, ködös nosztalgia keveredik átgondolatlansággal, rossz ízléssel, rövidlátó gondolkodással.

Lokál

Lokál

Öngyilkosság és média - Visszaható ige

Naponta hatan halnak meg Magyarországon öngyilkosság következtében, háromszor annyian, mint közúti balesetben. Egy adott ország mutatói attól függenek, hogy milyen az öngyilkosság társadalmi megítélése, ennek pedig távolról sem egyetlen, de aktív alakítója a média.

Lélek