Tartalom

MaNcs, XVI. évf. 51-52. szám (2004-12-16)

Publicisztika

Publicisztika

Irodalmi szószedet: A széljegyzet

Elsõéves egyetemista koromban valamelyik oktató kezében láttam egy Lukács György-könyvet (történetesen Az esztétikum sajá-tossága elsõ kötetét), melyben a nyomtatott szöveget fekete ceruzával írott - mit írott, vésett - jegyzetek keretezték. Mai ésszel visszagondolva a lap szélén körbefutó vastag fekete keretre, olyan volt, mint egy gyászjelentés. Akkor két dolog jutott eszembe: ha az van odaírva, ami ki is van nyomtatva a könyvben, akkor felesleges erõ-feszítés az egész, ha pedig valami más, mondjuk kommentár vagy vélemény, akkor mi szükség volt e barbárságra, miért nem külön papírlapot írt tele az illetõ kéz?

Publicisztika

Hammer Ferenc: Egy igazi hõs, még egy igazi hõs...

A reformkori nyelvkönyv (a rokoni viszonyok szókincsének gyakoroltatását célzó) példabeszéde és a Star Trek 1968. november 22-én sugárzott, 67. epizódja között - az eltelt 134 év dacára - az eszmei rokonság váratlan, finom szálai fedezhetõk fel.

Publicisztika

Dobrovits Mihály: Irak és mi (Egy közkeletû félreértésrõl)

A címben szereplõ közkeletû félreértés abban áll, hogy az iraki konfliktus rólunk, kis-európai széplelkekrõl szólna, pontosabban országaink és az Egyesült Államok viszonyáról. Arról az elképzelésünkrõl, hogy végre egyszer mi is a jó oldalon harcolhatunk. Azok oldalán, akikkel azonosulni szeretnénk. Helyzetünket némiképp könnyíti, hogy valóban csak jelképes hozzájárulást várnak tõlünk. A szerepvállalásról folytatott vita egyik feltûnõ sajátossága nálunk, hogy éppen Irakról és az irakiakról nem szokás beszélni benne. Evidensnek tartjuk, hogy Irak számára nincs más út, mint élni az általunk kínált szabadság és demokrácia lehetõségeivel, s ezt legfeljebb csak néhány aljas helyi kiskirály próbálja akadályozni.

Publicisztika

Csáki Judit: Párbeszéd

Ez a jól agyonstrapált szó afféle vezérszólam manapság; legtöbbször akkor és azok emlegetik, amikor és akik nem akarnak vagy bírnak párbeszédre lépni egymással. Én szeretnék, de nem mindig sikerül. Annak ellenére szeretnék, hogy úgy hiszem, az én szakmámban - mármint a színházban - kétféle párbeszéd van: kívánatos és nemkívánatos. Utóbbi - legalábbis a kritikus esetében - azokra a belterjes információkra vonatkozik, amelyek belezavarnak az elõadásról kialakítandó véleménybe; legyen elég errõl ennyi.

Publicisztika

Tamás Gábor: A földesurak éve

Könnyen lehet, hogy tíz év múlva úgy emlékszünk vissza 2004-re, hogy akkor kezdõdött a magyar agrobiznisz újabb erõteljes átalakulása - vagy éppen ekkortól vált egyre láthatóbbá a már évekkel korábban, csendesen beindult koncentráció. Egyszerûbben: abban az ágazatban, amelybõl hosszú éveken át menekült a tõke, mostanában már mintha egyre több - figyelem: hazai! - befektetõ látna fantáziát. Mintha a pénzügyi-gazdasági-politikai elit (vagy: "elit") mind több tagja fedezné fel magában a vidéki gazdálkodás iránti vágyat, s ennek kielégítésére tetemes összegeket is hajlandó áldozni. Vajon miért?

Publicisztika

Hammer Ferenc: Egy igazi hõs, még egy igazi hõs...

A reformkori nyelvkönyv (a rokoni viszonyok szókincsének gyakoroltatását célzó) példabeszéde és a Star Trek 1968. november 22-én sugárzott, 67. epizódja között - az eltelt 134 év dacára - az eszmei rokonság váratlan, finom szálai fedezhetõk fel.

Publicisztika

Dobrovits Mihály: Irak és mi (Egy közkeletû félreértésrõl)

A címben szereplõ közkeletû félreértés abban áll, hogy az iraki konfliktus rólunk, kis-európai széplelkekrõl szólna, pontosabban országaink és az Egyesült Államok viszonyáról. Arról az elképzelésünkrõl, hogy végre egyszer mi is a jó oldalon harcolhatunk. Azok oldalán, akikkel azonosulni szeretnénk. Helyzetünket némiképp könnyíti, hogy valóban csak jelképes hozzájárulást várnak tõlünk. A szerepvállalásról folytatott vita egyik feltûnõ sajátossága nálunk, hogy éppen Irakról és az irakiakról nem szokás beszélni benne. Evidensnek tartjuk, hogy Irak számára nincs más út, mint élni az általunk kínált szabadság és demokrácia lehetõségeivel, s ezt legfeljebb csak néhány aljas helyi kiskirály próbálja akadályozni.

Publicisztika

Csáki Judit: Párbeszéd

Ez a jól agyonstrapált szó afféle vezérszólam manapság; legtöbbször akkor és azok emlegetik, amikor és akik nem akarnak vagy bírnak párbeszédre lépni egymással. Én szeretnék, de nem mindig sikerül. Annak ellenére szeretnék, hogy úgy hiszem, az én szakmámban - mármint a színházban - kétféle párbeszéd van: kívánatos és nemkívánatos. Utóbbi - legalábbis a kritikus esetében - azokra a belterjes információkra vonatkozik, amelyek belezavarnak az elõadásról kialakítandó véleménybe; legyen elég errõl ennyi.

Publicisztika

Tamás Gábor: A földesurak éve

Könnyen lehet, hogy tíz év múlva úgy emlékszünk vissza 2004-re, hogy akkor kezdõdött a magyar agrobiznisz újabb erõteljes átalakulása - vagy éppen ekkortól vált egyre láthatóbbá a már évekkel korábban, csendesen beindult koncentráció. Egyszerûbben: abban az ágazatban, amelybõl hosszú éveken át menekült a tõke, mostanában már mintha egyre több - figyelem: hazai! - befektetõ látna fantáziát. Mintha a pénzügyi-gazdasági-politikai elit (vagy: "elit") mind több tagja fedezné fel magában a vidéki gazdálkodás iránti vágyat, s ennek kielégítésére tetemes összegeket is hajlandó áldozni. Vajon miért?

Egotrip

Egotrip

Sajó László: Öt és feles

1 1Ebben az idõben történt. Tócsán nem volt kórház, József fölment feleségével, Máriával Új Helyre. Mária itt szülte meg elsõszülött fiát, Josuát. 2József Josua nevelõapja volt, édesapját nem ismerte. "Fattyú!", csúfolták a faluban 3és gúnyolták különc természete és beszéde miatt is. Josua dadogott, kerülte az embereket, egyedül szeretett lenni fönn a hegyen. Ott gyakorolta a beszédet. 4"Bizonytalanul mondom néktek."

Egotrip

Földes Ádám: Titokzokni

Ahogy a társadalom egyre bonyolultabbá válik, úgy lesz azzá a jogrendszer is. A felfoghatatlan mennyiségû joganyagot szinte senki nem látja át: csak törvényekbõl több mint száz születik évente, a rendeleteket számba venni sem érdemes. Nincs, aki minden jogszabályt egyszerre ismerhetne, aki rendet teremthetne közöttük.

Egotrip

Földes Ádám: Titokzokni

Ahogy a társadalom egyre bonyolultabbá válik, úgy lesz azzá a jogrendszer is. A felfoghatatlan mennyiségû joganyagot szinte senki nem látja át: csak törvényekbõl több mint száz születik évente, a rendeleteket számba venni sem érdemes. Nincs, aki minden jogszabályt egyszerre ismerhetne, aki rendet teremthetne közöttük.

Egotrip

Várhegyi Éva: Ekotrip

A többéves érlelési folyamat ellenére fura egy vádirat született a Postabank-ügyben. (Vö.: Princz, a derék katona, Magyar Narancs, 2004. október 28. és Intro, Magyar Narancs, 2004. december 2.) A bankvilágban kicsit is járatos ember számára helyenként olybá tûnik, mintha nem a vád, hanem a védelem iratát olvasná: vádirat helyett védiratot. A Fõvárosi Fõügyészség olyan cselekedeteket is felró a Postabank egykori vezetõinek, amelyek egy bank létfeltételét jelentik. Bármennyire haragszunk is a bank súlyos társadalmi veszteséget okozó vezetõire, nehéz egyetértõen bólogatnunk a vádirat azon megállapí-tásaira, amelyek a betétgyûjtést, a kamatemelést vagy éppen a hálózatbõvítést nehezményezik.

Egotrip

Várhegyi Éva: Ekotrip

A többéves érlelési folyamat ellenére fura egy vádirat született a Postabank-ügyben. (Vö.: Princz, a derék katona, Magyar Narancs, 2004. október 28. és Intro, Magyar Narancs, 2004. december 2.) A bankvilágban kicsit is járatos ember számára helyenként olybá tûnik, mintha nem a vád, hanem a védelem iratát olvasná: vádirat helyett védiratot. A Fõvárosi Fõügyészség olyan cselekedeteket is felró a Postabank egykori vezetõinek, amelyek egy bank létfeltételét jelentik. Bármennyire haragszunk is a bank súlyos társadalmi veszteséget okozó vezetõire, nehéz egyetértõen bólogatnunk a vádirat azon megállapí-tásaira, amelyek a betétgyûjtést, a kamatemelést vagy éppen a hálózatbõvítést nehezményezik.

Belpol

Belpol

A Fidesz és a népszavazás: Vissza a petícióhoz

Ellentmondásosan ítéli meg a népszavazás eredményét a Fidesz és holdudvara. A párt (egyébként sikeres) 2004-es évének egyetlen számottevõ kudarca a népszavazás eredménytelensége, amelyet azonban a Fidesz-vezetõk korántsem élnek meg jelentõs vereségként. Más a helyzet támogatóik nemzeti érzelmû kemény magjával: ott katasztrófát emlegetnek a kettõs állampolgárság ügyében.

Belpol

Demszky Gábor népszerûségi mélyponton: A Városház utcai gödör

Az elmúlt fél év minden bizonnyal Demszky Gábor politikai pályafutásának legnehezebb idõszaka volt. Korrupciós vádakkal illették, választania kellett a fõpolgármesterség és az európai parlamenti képviselõség között. Jelenleg nagy visszatérésre és az eddiginél látványosabb, sikeresebb politizálásra készül. Igaz, ennek az az ára, hogy - de facto - megvált a fõváros gazdálkodásáért felelõs helyettesétõl, eddigi legfõbb bizalmasától.

Belpol

Újabb jelentés a Zengõrõl: Vissza az alapokhoz

A Zengõre tervezett radarállomás körüli, lassan egy éve tartó hercehurca újabb fejleményeként újabb dokumentum rögzíti azt, amit eddig is lehetett tudni: katonai szempontból nincs jobb helyszín a Zengõnél. Az alapkérdésre viszont - az építkezéssel a honvédelmi érdekek aránytalanul érvényesülnének-e a környezetvédelmiekkel szemben - az újabb jelentés sem akart válaszolni. Igaza van: ez a politika dolga.

Belpol

Politikai okkultizmus Magyarországon 3.: Felfedezzük Amerikát!

A sorozat eddig megjelent két darabjában a magyarság õstörténetének különbözõ, esetenként mitikus változatait ('svita, 2004. október 28.) és a székely rovásírás értelmezéseit (Ocsú kontra búza, 2004. november 18.), illetve ezek világnézeti összefüggéseit igyekeztünk bemutatni. Most eredetmítoszokon alapuló, ma létezõ hazai szubkultúrák színes palettájáról emelünk ki néhány prominens darabot - boszorkányüldözést nem vállalunk -, és kísérletet teszünk annak a megválaszolására, hogy minden esetben veszélyes-e az egzakt tudomány háttérbe szorulása.

Belpol

Amiért pluszpont jár (Az uniós pályázatok két elbírálási szempontjáról)

Bár az Európai Unió költségvetésében hiába keresnénk a fenntartható fejlõdés, az esélyegyenlõség címszavait és a hozzájuk kapcsolódó forrásokat, ez még korántsem jelenti azt, hogy Brüsszel fittyet hányna ezen alapelvekre. Ezek ugyanis úgynevezett horizontális célkitûzések, ami azt jelenti, hogy minden egyes fejlesztési ötlet elbírálásakor érvényesülniük kell.

Belpol

Feloszlatták a budapesti Nõházat: Állami leányvállalat

Két héttel ezelõtt bezárt a budapesti Nõház, és az intézményt mûködtetõ egyesületis feloszlott. Ennek okai a pénztelenség, a szakmai munka elégtelensége, az addigi tevékenység során elkövetett "bakik" voltak, ráadásul a függetlenség megteremtése sem sikerült. A Nõházat megpróbálta lenyúlni a politika, de a nõi szervezetek körüli személyi összefonódások sem segítették a munkáját. Élt egy évig - és elvileg bármikor újjáéleszthetõ.

Belpol

Lopni a fát: Egyszer befûteni

"Ha elkapják, nagyon megbasszák õket" - ingatja fejét gallyazás közben Józsi, amikor meghallja a dûlõúton a szigorúan õrzött cserfaerdõ felé kapaszkodó Wartburg hangját. A kocsiban Józsi szomszédai ülnek, akik állítólag kifigyelték az erdõõrök mozgását, ezért tudják, mikor és merre nem kell tartani a felbukkanásuktól. Józsinak ilyesmitõl nem kell félnie: õ Ferivel, a sógorával csak az akácosba jár fáért, ahol a tulajdonos szerintük megengedte a favágást.

Belpol

Õrizni a fát: Szabad verseny

A magára hagyott borsodi iparvidék lakossága fokozatosan feléli a vidék erdeit. A fatolvajok már jó ideje szervezetten, üzletszerûen és egyre tempósabban fogyasztják a Bükköt.

Belpol

A magyar kultúra Oroszhonban: Moszkvába, Moszkvába...

"Jégeralsót nem viszek, jégeralsót nem viszek!" Ezzel a harcias felkiáltással zárom reggel a kofferemet, mielõtt elindulok a repülõ-térre. Mert noha az összes oroszos - áldassék a nevük! - telefonja, e-mailje arra figyelmeztet, hogy jégeralsót vinni kell, bolsevik határozottsággal úgy döntök, jégeralsót nem viszek; egy vadászalsónál mi sem lehet férfiatlanabb, következésképp nevetségesebb dolog.

Külpol

Külpol

Kulturális hírek

EURÓPAI FILMDÍJ Fatih Akin Fallal szemben címû alkotása nyerte az Európai Filmakadémia tagjai által az év európai filmjének megszavazott díjat. A legjobb alakítások és a legjobb rendezõ díját azonban nem az egyik képünkön látható, török származású német filmes, illetve színészei vehették át a barcelonai gálaesten, hanem a brit Imelda Staunton, a Mike Leigh által rendezett Vera Drake fõszereplõje és a spanyol Javier Bardem, a legjobb rendezõ díjával kitüntetett Alejandro Amenabar Mar dentro címû alkotásának fõszereplõje.

Külpol

Cyber hírek

Tyúkgéntérkép Meghatározták a tyúk genetikai állományának teljes bázissorrendjét. Az ember és több emlõs, illetve néhány alacsonyabb szervezõdési szintû élõlény után a tyúk az elsõ madár, amely beállhat a "feltérképezett organizmusok" sorába - adta hírül az [origo] a Nature nyomán.

Külpol

Nicolas Sarkozy pályája: Elnökké érne

Szûk hónapja nagy csinnadrattával lett a francia kormánypártnak, a Népi Mozgalom Uniójának (UMP) az elnöke. Az egykori belügy- és pénzügyminiszter nem leplezi ambícióit: 2007-ben ráhajt az államelnökségre. Emiatt mára tüske lett Chirac körme alatt. Pedig milyen szép, hosszú barátságnak indult!

Képzőművészet
Zene

Zene

Könyv: A November 7 Erõmûtõl DJ Newlig (Laczkó Krisztina - Mártonfi Attila: Helyesírás)

Álmodoztak már önök egy olyan könyvrõl, amelyben minden benne van? Nos, itt az Osiris Helyesírás, ez a gusztusos, kövér kötet. Két részbõl áll: az elsõ egy 420 oldalas Tanácsadó, mely minden eddiginél részletesebb kifejtése a magyar helyesírás elveinek (és olykor elvtelenségeinek, teszem hozzá), míg a második, nagyobb rész egy több mint ezeroldalas Szótár. A két fiatal szerzõ, Laczkó Krisztina és Mártonfi Attila óriási munkát végzett, gondoljunk csak a könyvben lévõ 101 689 utalóra. Szóval, elsõ pillantásra kicsit ijesztõ a könyv, ráadásul eléggé ömlesztett a tipográfia, folyik, folyik oldalakon át a rengeteg szöveg, lehetne szellõsebb, didaktikusabb, néhol szinte kiált egy táblázatért a kifejtés.

Zene

Könyv: A kényszertõl az érzelmekig (Roderick Phillips: Amit Isten összekötött... A válás rövid története)

A válás története a társadalmi parancsolatok, fojtogató elvárások, konvenciók és tabuk uralma alóli fokozatos, lassú felszabadulás története: a személyes boldogság keresésének diadalmenete. Másfelõl meg természetesen korábban ismeretlen, fõleg a széthullott kapcsolatokból született gyermekek által megszenvedett problémák egész sorának az egyre féktelenebbül buzgó forrása is.

Zene

Képzõmûvészet: Megfestett festészet (Metamorfózis. Lakner László életmû-kiállítása)

"Új alakokká vált testekrõl indít a lelkem szólani; isteneink! (hisz ez is általatok lett), adjatok ihle-tet, és a világ eredõ idejétõl végig, az én koromig legyetek vezetõi dalomnak" - kezdi Ovidius Metamorphosesét, s mintha Lakner László is hasonlóképpen fohászkodott volna már a kezdet kezdetén, felcserélve az isteneket a festett és írott képekkel, vagyis magával a festészettel.

Zene

Film: A mosolyodat el kellene ültetnem (Bergendy Péter: Állítsátok meg Terézanyut!)

Az egyedülálló nõ nyomora sokáig csak a feministák, a pszichológusok és a házasságszédelgõk fantáziáját mozgatta meg. Gyökeres változást Bridget Jones felbukkanása jelentett, az addig titkolnivaló és szégyenletes helyzet Helen Fielding könyvének sikere után manifesztálódott, a remény-telen maximalizmus és ennek nyomán az önsajnálat - természetesen nemcsak a nõk körében - divatos viselkedéssé vált, és ebbõl, az érintetteket leszámítva, mindenki hasznot húzott. "Mert megérdemlem!" A kozmetikai cég szlogenje telitalálat, hiszen a szingli a lehetõ legjobb fogyasztó. Mindegy, mirõl van szó, csokiról, kozmetikai cikkrõl vagy éppen könyvrõl.

Zene

Film: Miénk ez a cirkusz (Koltai Róbert: Világszám!)

Azok az ötvenes évek! Kenyérjegy és lódenkabát, hat-három és Rákosi pajtás, épülõ-szépülõ szocialista városok és zakatolás. Koltai Róbert, mint arra már a Csocsó, avagy éljen május 1-je! címû filmje is bizonyíték, meglehetõsen vonzódik az érához - új mozijában is visszatér hozzá: az emberöltõnyit átfogó történet java része ekkor játszódik.

Zene

Lemez: Elkapunk, Uncle Sam!

A Perfect Circle: eMOTIVeKét stúdióalbum után elõállni egy szinte csak feldolgozásokból építkezõ lemezzel, elég merész húzás. Legfeljebb egyetlen enyhítõ körülményt lehet felhozni: a Bush-régime-mel szembeni - amúgy kicsit már unalmas - ellenállást.

Zene

DVD: Áldozatok árán (Douglas McGrath: Nicholas Nickleby)

Nincs jobb egy kosztümös mozinál! De csak ha angolok csinálják. Régen a franciák tudták ezt nagyon, de úgy látszik, a period filmcsinálás nem olyan, mint a biciklizés: el lehet felejteni. A piacot persze ebben a mezõnyben is Hollywood uralja, nagyon helyesen, ez egy drága, munkaigényes mûfaj, és nekik van rá pénzük, csinálják csak, egy szavam sem lehet: alig volt pár éve annak a jó kis Három testõr folytatásnak (A vasálarcos). Ha százból egyszer bejön nekik, nekem már megérte.

Zene

DVD: Felhívás keringõre (Újévi koncertek Bécsben, 1963-1992)

E hangversenyek a keleti blokk hangulatjavító eseményeként kaptak helyet életünkben. Bizton számíthattunk rá minden évben, akár a Mikulás elõtti napokban a boltokba kerülõ narancsra és földimogyoróra. Január elsején menetrendszerû pontossággal meg is jelent az állami televízió egyetlen csatornájának mûsorán. S a hatásmechanizmus is hasonló volt, mint az évente egyszer felbukkanó déligyümölcsöké. Bizonyította, hogy a Duna szürkébbik szakaszán is lehet napfényrõl, derûrõl, zaccmentes habos kávéról álmodni.

Zene

Film: A kis balhé (Steven Soderbergh: Ocean's Twelve - Eggyel nõ a tét)

Ritka jelenség, különösen a szuperprodukciók magaslati levegõjén, hogy rendezõ és sztárjai ilyen egyetértésben és követ-kezetesen komolytalankodjanak végig egy folytatást, márpedig Steven Soderbergh G. Clooneyval, B. Pitt-tel és J. Robertsszel felálló - és még vagy tucatnyi bálkirályt és csárdáskirálynõt felvonultató - csapatával valami ilyesmire vetemedett.

Zene

Lemez: Brazil-olasz döntõ (Rosalia De Souza: Garota Diferente)

A csodálatos hanggal megáldott Rosalia De Souza nemrég éppen Nicola Conte, a neves olasz jazzgroove producer/dj segítségével készítette el Garota Moderne címû albumát - s máris kezünkben tarthatjuk az album ihletett remixváltozatát (Garota Diferente). Na és? - legyinthetnénk, ám ezúttal alaptalanul, hiszen a feldolgozott, újraértelmezett és újrafelvett dalok többnyire felülütik az eredetit, stílusukban, tempójukban is kellõen sokszínûek, ráadásul valamennyi megõrizte Rosalia lenyûgözõ vokálját.

Zene

World music: mégis

csak az volna az igazi, ha egész évben karácsony lenne - ilyenkor annyi pompás lemez masírozik elõ a présbõl, hogy csupa hazai termékkel is kitölthetõ egy oldal.

Zene

Nyolc kis kritika

könyv Tom Clancy: A gonosz birodalma A szerzõ már jó néhány akciókönyvet írt. Jót (Férfias játékok), izgalmasat (Elnöki játszma) és - szerzõtárssal - feledhetõt (Tükörkép).

Film

Film

A késõn jövõk elõnye (Kertesi Gábor közgazdász, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének kutatója)

Két, 2003-ban elindított sorozatot szerkeszt a Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.-nél. Az egyik egy tankönyvsorozat, amely a közgazdasági felsõoktatásban használható alapmûvek területén tátongó hiányok pótlását célozza, mint például P. Heyne és szerzõtársai A közgazdasági gondolkodás alapjai címû munkája. A másik Közgazdasági Kiskönyvtár néven a mûvelt nagyközönségnek mutatja be a modern közgazdaság-tudomány különféle részterületeinek az eredményeit (pl. R. H. Coase: A vállalat, a piac és a jog; R. Gibbons: Bevezetés a játékelméletbe).

Film

Egymás agyába bújva (Kiss Tibor, Quimby)

Két év telt el Kiss Tibor - az újra koncertezõ Quimby együttes énekes-gitárosa - utolsó Narancs-interjúja óta (2003. január 9.), melyben azt sugallta, hogy komoly bajban van. És hát két év nagy idõ tud lenni, pláne, ha valaki Komlón, egy rehabilitációs intézetben tölti... Ezt követõen vettük fel újra a fonalat.

Lélek

Lélek

Melegházasságok világszerte: Akarod-e?

A melegházasság politikai slágertéma lett. Bush fúrta - gyõzött. Igaz, ellenfele, Kerry sem engedélyezte volna. A spanyol Zapatero beígérte és nyert. Buttiglione EP-biztos visszalépett, mert lekezelõen beszélt a szexuális kisebbségekrõl. Akkor most hol a szabadság hazája?

Lokál

Antikváriumok

Lokál

A bagoly röpte

Mondhatnánk, a Gutenberg-galaxis ökologikus rendszer, és milyen jó, hogy az antikváriumoknak köszönhetõen a megunt, fölösleges könyvek nem kallódnak el. Pedig hol lennének, ha nem hiányoznának alapvetõ kiadványok a könyvesboltok polcairól? Ha a könyvek nem esnének szét a ragasztásnál? Ha pendelyes korunk igényesen illusztrált olvasmányait hasonló formátumban vehetnénk újonnan kézbe? No meg, ha könnyedén ki tudnánk fizetni az új és a használt könyv közötti, harminc-hetven százalékos árkülönbözetet?

Lokál

Hullámtörés helyett (Ami Freund Tamás elõadásából kimaradt)

Freund Tamás a Mindentudás Egyetemén tartott elõadásának (Hullámtörés, A kannabisz [marihuána] hatása az agyhullámokra - memóriazavar és szorongás, 2004. november 23.) üzenete az, hogy a kannabisz használata céltalan, alulmotivált, emlékezésre és tanulásra képtelen "zombivá" változtatja a magyar fiatalságot. Mindezeket a következtetéseket az elismert agykutató saját és munkatársai neurobiológiai kutatásai alapján vonja le.

Sport
Tudomány

Tudomány

Szerverlefoglalások: Digitális világháború

Több tucat állam rendõrsége és különféle nemzetközi nyomozó szervek bekapcsolódásával 2004-ben szabályos világháborúvá fajult a szerzõi jog által védett digitális tartalmak - szoftverek, zenék és filmek - illegális terjesztõi és az ugyanezen tartalmakat elõállító, illetve legálisan terjesztõ multinacionális nagyvállalatok a digitális technológia fejlõdésével egyre súlyosbodó, világméretû konfliktusa. A szerverlefoglalási hullám Magyarországot is elérte.

Tudomány

A rakacaszendi iskola: Élet a végeken

Rakacaszend 430 lakosú borsodi aprófalu a szlovák határ közelében, Magyarország egyik súlyos helyzetû régiójában, a Csereháton. A szinte kizárólag cigány gyerekek által látogatott kisiskoláját a Miskolci Görög Katolikus Apostoli Exarchátus tartja fenn. Az egyházi iskolákat érintõ költségvetési megszorítások az intézmény létét fenyegetik (lásd: Hüvelykszorító, Magyar Narancs, 2004. november 25.), és csak a püspökségen múlik, hogy ki tudja-e gazdálkodni a költségeket.

Tudomány

1 tanár: "Lehet, hogy nem is fogunk évmilliókig élni" (Standovár Tibor, ELTE Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék)

Mindkét szülõm tanárként dolgozott sokáig, és már gyerekkoromban biztos volt, hogy erdõkkel akarok foglalkozni, mivel kiskölyök koromban volt egy nagyon jó társaság, a Vásárhelyi Természetvédelmi Szakkör, az kivadított az erdõbe. Nekem az eszembe se jutott az egyetem alatt, hogy tanár legyek, de a szerencsének köszönhetõen már hallgatóként is gyakorlatokat tarthattam.

Pedellus-melléklet

Tudomány

Társadalmi nemek a közoktatásban: Szakálla volt gender

A feminizmus nem szitokszó, bár alkalmanként így használják a mindennapokban. A Budapesti Corvinus Egyetem Társadalmi Nem- és Kultúrakutató Központja által nemrégiben rendezett konferencián több elõadó vezette elõ elképzeléseit a gender studies, illetve a feminizmus iskolai felhasználhatóságáról.

Tudomány

Egyetemi bulik: Pincefíling

Az igényes és egyre szélesebb skálájú alternatív kikapcsolódási szokások mellett meglepõ jelenség az egyetemi és fõiskolai bulik dömpingszerû kínálata szinte minden hétre, fõként a vizsgaidõszakok elején és végén.

Tudomány

Hírek

Felsõoktatási reform A Magyar Rektori Konferencia 18:7 arányban, a Fõiskolai Fõigazgatók Konferenciája pedig harminc igen, egy tartózkodás és négy nem mellett fogadta el az új felsõoktatási törvény tervezetét. A Felsõoktatási Konferenciák Szövetsége mindemellett állásfoglalásban fogalmazta meg, hogy bizonyos feltételeket szabnak a finanszírozás, az önálló gazdálkodás szabadságának kérdésében, s az igen csak akkor érvényes, ha ezek benne maradnak a törvényben.